Skip to main content

Phát cây giống thực hiện Dự án trồng rừng gố lớn trên địa bàn xã Ái Quốc

Ngày 22 tháng 04 năm 2024, UBND xã Ái Quốc phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tổ chức phát cây giống thực hiện dự án trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn xã Ái Quốc, trong giai đoạn một thực hiện dự án trên địa bàn xã đã đăng ký thực hiện hơn 300 ha. Hiện nay nhân dân trên địa bàn xã đã triển khai trồng rừng dự án được khoảng 180 ha.

1

Trong giai đoạn hai thực hiện dự án trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn xã có 36 hộ dân đăng ký thực hiện với tổng diện tích khoảng 270 ha, hiện nay UBND xã đã hoàn thiện văn bản trình phòng NN&PTNT huyện để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện dự án được đông đảo nhân dân trên địa bàn xã tham gia từ đó đã góp phần tăng diện tích trồng rùng trên địa bàn xã.

About