Skip to main content

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Ngày 27/8/2020, Đoàn thanh niên thị trấn Na Dương phối hợp với Vietel Lộc Bình tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone tại chợ phiên thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.

1

Đoàn thanh niên thị trấn Na Dương, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Để số người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại smartpphonne đạt mục tiêu của tỉnh (khoảng 60%). Theo đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND thị trấn Na Dương, Đoàn thanh niên thị trấn Na Dương phối hợp với Vietel Lộc Bình đã phát được 70 khẩu trang y tế miễn phí; hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Được biết, từ ngày 26/8/2020 đến ngày 29/8/2020, Tổ tuyên truyền hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone huyện Lộc Bình gồm Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Viettel Lộc Bình, Vinaphone Lộc Bình, Huyện đoàn cũng đã thành lập điểm tuyên truyền hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone tại Trung tâm Y tế huyện và chợ phiên thị trấn Lộc Bình. Công tác  tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone giúp người dân tự bảo vệ bản thân và người xung quanh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh, thành. Đồng thời nhằm phát hiện những người có khả năng bị lây nhiễm nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch./.

(Nguồn Trang Thông tin điện tử huyện Lộc Bình)

About