Skip to main content

Huyện đoàn: Tuyên truyền tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2020

Ngày 04/9/2020, Huyện đoàn, Ban an toàn giao thông huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp tổ chức diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2020 trên tuyến Quốc lộ 4B từ xã Đồng Bục đến thị trấn Na Dương.

Tham gia diễu hành có trên 30 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền chủ yếu phổ biến các nội dung của Luật Giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu như: Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia thì không lái xe. Đồng thời tuyên truyền về phạm vi hành lang an toàn giao thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện và đường đô thị trên địa bàn huyện Lộc Bình; giới hạn hành lang an toàn đối với cầu trên đường ngoài đô thị và trong đô thị tới Nhân dân trên địa bàn thị trấn Lộc Bình, Na Dương và xã Đồng Bục.

1      

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông

Qua tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về hiểm họa của việc điều khiển mô tô, xe máy không chấp hành Luật Giao thông đường bộ; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hàng lang an toàn giao thông và ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn huyện./. 

 

Tin, ảnh: Lý Lê Trung tâm VHTT&TT huyện Lộc Bình

(Nguồn Trang Thông tin điện tử huyện Lộc Bình)

About