Skip to main content

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin gì về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời:

Điều 12 Luật BVQLNTD quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp những thông tin về hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng như sau:

– Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

– Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

– Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa.

– Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa.

– Cung cấp hướng dẫn sử dụng, điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.

– Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

About